Новото изискване към животновъдите да докажат минимални количества предадено мляко за пазара масово отказват дребните животновъди от схемата по обвързаната подкрепа за 2017 година, алармират от бранша. С последните промени в наредбите стопаните трябва да докажат, че в периода от 1 октомври 2016 г. до 30 септември 2017 година от всяка отглеждана крава са предали и за пазара минимум 2 хиляди литра, ако фермите са в равнината и поне 1500 л за планинските стопанства.
Малка част от дребните стопани могат да покажат касови бележки или други счетоводни документи, които да докажат подобна реализация. Те роптаят, че цялата тази бюрокрация им отнема повече време отколкото грижите за животните. Затова и парите по обвързана подкрепа тази година ще бъдат изцяло разпределени само между големите стопанства, за които това не е проблем. 
Овцевъдите също са длъжни да доказват поне по 70 литра годишно предадено мляко от една овца, за да получат субсидиите си.
Реализация на количествата мляко се доказва с фактури или приемо-предавателни протоколи.