Новият служебен министър на земеделието Христо Бозуков склони да преразгледа начина на дотиране на фермери, отглеждащи кози и овце. Това стана ясно след проведения пред агроминистерството протест на животновъди от страната. Предложенията и исканията бяха обсъдени вчера на среща с представители на останалите заинтересовани в сектора овцевъдни организации, както и с експерти от Министерството на земеделието и храните.
Предложенията за промени по Наредба 3 за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, които не изискват допълнителна нотификация, ще бъдат разгледани и евентуално приети след съгласуване с другите организации. По новите критерии в стопанството трябваше да има поне 50 овце майки или 20 кози майки, за да получи субсидия.
Ще се промени и Наредба 26 за директните продажби, като ще отпаднат всякакви ограничителни критерии, така че българският фермер да може да продава продукцията си навсякъде в страната.