Русенските студенти масово участват в популярните бригади в САЩ и Канада, а доста жители на региона търсят доходи като сезонни работници в други държави - напр. берачи на ягоди през лятото във Великобритания или на маслини в Испания и Гърция. Те не трябва да пропускат задължението да подадат данъчна декларация за получени доходи през 2016 г., която е задължителна за всички, които са работили извън България. Правилото е, че ако сте били в чужбина по-малко от 183 дни от изминалата 2016 г., сте местно лице според българското законодателство и трябва да обявите тук всичките си доходи за годината. 
Доходите от чужбина се попълват в Приложение 9 от годишната данъчна декларация. Там се посочват получените доходи и авансово удържаните в чужбина налози. 
В България всички доходи се облагат с плосък данък от 10%, докато в някои страни по света има необлагаем минимум и прогресивна скала на облагане - по-високите доходи се облагат с по-висок процент. Затова е добре, преди да подадете данъчната си декларация в България, да проверите дали имате право да ви върнат част от авансово събраните данъци в чужбина по Споразумение за избягване на двойното данъчно облагане. Добре е чак след като ви върнат част от налозите, удържани зад граница, да подадете годишната си данъчна декларация в България. Така в нея ще можете да напишете реалния размер на получените доходи и крайната сума на платените данъци зад граница. 
Крайният срок за подаване на годишните данъчни декларации до НАП за доходите от 2016 г. от физически лица е 2 май. Обичайно работилите в чужбина българи имат много добри познания за комуникация по интернет, затова офисът на НАП в Русе очаква от тях да използват с лекота възможността да подадат декларациите си по електронен път, подписани с електронен подпис или ПИК.