Второ извънредно събрание на акционерите в рамките на месец и половина свиква „Параходство Българско речно плаване“, за да направи рокада в Надзорния си съвет. Собствениците на превозвача се събраха вече веднъж на 24 март с идеята да освободят Тодор Йотов, като на негово място бъде избран Огнян Костадинов. Комисията за финансов надзор обаче откри формално нарушение на правилата в структурирането на дневния ред, така че наложи принудителна административна мярка. Регулаторът забрани да се гласува изборът на нов член, както и оправомощаването на лице, което от името на БРП да сключи договор с новоизбрания член на НС.
По тази причина на 2 март акционерите на параходството гласуваха само за освобождаването на Тодор Йотов. За избора на Огнян Костадинов е насрочено ново извънредно събрание на акционерите. То ще се проведе на 10 май от 11 часа в централата на превозвача.