13 600 са регистрираните еднодневни трудови договори за първото тримесечие на 2017 г., съобщиИзпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Те са сключени от 163 земеделски производители. Над половината от тях -  7755, са за обработката на насажденията от лозя. 
Въпреки че еднодневните трудови договори бяха въведени по идея от Русе на регионалния съюз на овощарите, областта съвсем не е в челниците, където такива споразумения се сключват. Най-много са регистрираните в Стара Загора (3010), Хасково (2785) и Сливен (2290). За прибиране на овошки обаче е още рано, така че русенските стопани вероятно ще се възползват от възможността по-късно.
През 2016 г. ИА „Главна инспекция по труда“ е предоставила почти 200 000 образци на еднодневни трудови договори на 1873 земеделски стопани. Най-много образци на еднодневни договори през 2016 г. са заверили земеделските стопани, които отглеждат лозя (45 900), череши (32 000), маслодайна роза (25 500), малини (16 900). 
От февруари 2017 г. земеделците могат да заверяват образци на еднодневните трудови договори онлайн.