4400 еднодневни трудови договора са поискани от началото на годината досега, интересът е предимно от земеделски производители, съобщи директорът на Инспекцията по труда Ирена Николаева. За цялата минала година бройката е била 2200, така че увеличението на интереса е осезаемо. 
През август от инспекцията са извършили 105 проверки, при които са констатирани 444 нарушения. 436 са издадените задължителни предписания, съставени са и 12 акта за установени нарушения. 
Трябва да отбележа, че сме работили по 17 жалби и сигнали, като 6 от тях са били от граждани за необезопасени строителни обекти, посочи Николаева. Тя благодари на представителите на гражданското общество, благодарение на което инспекторите успяват да реагират и да проверят обекти, които са в кварталите или в по-отдалечени райони. 
През август е имало две трудови злополуки, през септември - нито една. Сондьорът, който е пострадал, е с черепно-мозъчни травми, стабилизиран на този етап, а проверката по случая продължава. Инспекторите проверяват и случая с работник, който по невнимание е впръскал дезинфекциозен препарат в очите си. 
Пет проверки вече са приключили от серията контролни акции във фирми, които трябва да назначават на работа хора с трайни увреждания, каза Ирена Николаева. Проверени са и две русенски фирми, които заради специфични фактори се освобождават от това изискване. Става въпрос за химически предприятия, в които се работи с бои и където над 50% от персонала има първа или втора категория труд. През октомври предстоят нови 12 проверки за изпълнение на квотата за хора с увреждания, каза Николаева.