Заявленията за прием след седми клас тази година освен на хартия ще се подават и по електронен път, става ясно от съобщение на Регионалното управление на образованието. Това не отменя традиционното подаване на документите на хартия в обичайните училища-гнезда, които тепърва предстои да бъдат обявени. Ако някой подаде и електронно, и на хартия заявките си, хартиеният вариант ще бъде този, който ще се смята за валиден. От РУО напомнят, че документите трябва да бъдат подписани и от родител, тъй като учениците на тази възраст са непълнолетни. 
Подаването на документите ще започне, след като излязат резултатите от Националното външно оценяване на 5 юни. Заявленията ще се приемат от 16 до 22 юни. След като новият закон за предучилищно и училищно образование влезе в сила миналата есен, всички седмокласници от неспециализирани училища трябва да кандидатстват, за да продължат образованието си в по-горен етап. Както вече е известно, по новия закон основното образование се завършва в 7 клас, като тази година тази степен придобиват и осмокласниците.