Русенец осъди Националната агенция по приходите и може да получи 10 000 лева обезщетение за причинените му неимуществени вреди вследствие на две незаконни според него и според съда ревизии. Административният съд уважи иска на Н.Г., който от юли до октомври 2014 година е преживял истински ад заради неправомерно блокиране на банковите му сметки и е бил на ръба на физическото оцеляване.
Сагата е от януари 2008 година, когато данъчните започнали проверка на Н.Г. - тогава едноличен търговец. Целта била да се установят задължения за корпоративен данък за периода 2003-2006 година и данък върху добавената стойност за периода от 1 март 2004 до 1 октомври 2007 година. Докато течала ревизията, бил наложен запор върху всички налични и постъпващи суми по банковите сметки на бизнесмена. След приключването й данъчните установили, че дължимият ДДС е 5123 лева, а корпоративният данък - 22 064 лева заедно с лихва от близо 12 500 лева. След като Н.Г. оспорил ревизионния акт, задълженията за корпоративния данък отпаднали и била разпоредена нова ревизия. Едноличният търговец обаче обжалвал пред ВАС и вменените му 5123 лева задължения по ДДС през 2008 година и съдът отменил изцяло ревизионния акт. Така на практика се оказало, че Н.Г. не дължи никакви пари на държавата.
Непосредствено след издаването на ревизионния акт обаче било разпоредено незабавното му изпълнение като били наложени запори на банковите сметки на бизнесмена. Така фирмата му била ревизирана от данъчните още три пъти по различни по вид задължения със съответни нови запори на фирмените и личните сметки на Н.Г., а след това запорите били вдигани. Накрая данъчният щурм срещу дребния предприемач приключил с решение на Окръжния съд в Русе през 2012 година, с което малката фирма не била обявена в несъстоятелност.
Междувременно фалиралият мъж преживял огромни изпитания, а според свидетели по делото е имало и дни, в които е нямало какво да сложи на масата си. Въпреки че на практика нямал работа, не можел и да се регистрира в Бюрото по труда, защото се водел собственик на фирма. Накрая вкараният в данъчна преса мъж изпаднал в депресия, започнал да си задава въпроси за смисъла на живота и се наложило да прибегне до финансова помощ от болните си родители.
За целия тормоз сега са му отредени 10 000 лева компенсация, но това решение на русенския Административен съд може да бъде обжалвано пред ВАС.