Глоба от 1500 лева получи работодател заради непълна командировъчна заповед. Районният съд в Русе потвърди санкцията, наложена от Инспекцията по труда.
Проверката в офиса на компанията била извършена по жалба на командирования до Германия служител К.К., който трябвало да замине на лечение. Инспекторите установили, че в заповедта не било посочено колко пари ще са нужни за път, паспорт, визови и други разходи, както и начинът на уреждането им. В жалбата си К.К. посочил, че след като му се наложило лечение в чужбина, работодателят отказал да поеме транспортните разходи за точно определен вид транспорт, който бил най-щадящ, предвид здравословното му състояние. По-късно служителят получил заповед за прекратяване на трудовия договор и останал без работа.
В мотивите си съдът посочва, че в случая не става въпрос за обикновена командировка, а за пътуване с цел лечение, за което е задължителна медицинска застраховка.
Решението на Районния съд може да бъде обжалвано пред Административния съд в Русе.