След смъртен случай на дете в многодетно семейство и неглижирането от страна на родителите като форма на насилие, майка с 11 деца е била настанена в Кризисния център за жертви на домашно насилие, който функционира вече трети месец. Сигналът е дошъл от болницата, предаден е на отдел „Закрила на детето“, а след това и към нас, съобщи вчера на пресконференция шефката на общинската дирекция „Социални дейности“ Мариела Личева. Неглижирането като форма на насилие се състои в това, че децата не са били облечени адекватно, не са били нахранени и затова са предприети незабавни действия. Сред останалите потребители, които са минали през центъра, е майка на две деца, като в този случай е имало тормоз и насилие от бащата. Издадена е заповед за незабавна защита и в момента продължава съдебна процедура. Това са два от случаите на пострадали от насилие, а до момента кризисният център е помогнал на 16 потребители,  
По-голяма част от жертвите, намерили спокойствие в центъра, са насочени от полицията, но те и сами могат да се обръщат за помощ на денонощния телефон: 0888 774 786. 
Срокът за настаняване е до шест месеца, като русенският кризисен център разполага с помещения за 16 човека, които включват приемна стая, 8 спални, дневна, мокро помещение за пране, сушене и гладене, склад, лекарски кабинет, кабинет на психолог, психиатър и  помещение за охрана и дворно пространство. Той бе изграден по проект, финансиран от Норвежкия финансов механизъм в партньорство с католическата организация „Каритас“, а общата му стойност е 1 338 046 лева, каза проектният ръководител Спасимир Димитров. Основната целева група в центъра са жени и момичета жертви на тормоз, включително и от ромски произход, както и жени с увреждания, като е изградена достъпна среда. Кризисният център предлага своевременна, комплексна, компетентна и професионална помощ, като осигурява безопасна и защитена среда за възстановяване и комплекс от социални, психологически, медицински, юридически и фамилни консултации.
Срокът на проекта приключи вчера, като от първи април центърът се управлява от общината. Личева посочи, че е стартирана процедура за търсене на държавна подкрепа за дейността чрез финансиране с делегиран бюджет.