Топлоенергията за битовите абонати в Русе да поскъпне 9,8% от 1 юли, предлага работната група на Комисията за енергийно и водно регулиране. Открито заседание по доклада й е насрочено за 5 април от 10 часа. Ако предложените стойности се приемат, цената на един мегаватчас ще се покачи от 85,97 на 94,39 лева с ДДС. Парата за стопански клиенти ще поскъпне със 7.8 на сто. До 30 юни обаче има още доста време, така че е възможно предложените стойности да бъдат променени.

Регулаторът обикновено съобщава окончателното си решение в най-късния възможен момент в последния работен ден преди 1 юли.
Както „Утро“ писа, „Топлофикация Русе“ в предложението си новия ценови период 1 юли 2017 г.-30 юни 2018 г. поиска да се запазят без промяна действащите в момента цени на топлоенергията. Дружеството обаче настоява за значително увеличение на преференциалната цена на електрическа енергия, по която то продава произведения по високоефективен начин ток на НЕК - от 132,31 лв./MWh на 164,56 лв./MWh. Искането се обосновава с нарасналите разходи за закупуване на въглища от 94 на 127 долара на тон с транспортните разходи. 
 Централата работи само на вносно украинско и руско гориво, доставено изключително по река Дунав от порт „Измайл“. Поради политическата обстановка в Украйна от 2015 г. съществува забрана за износ на въглища марка „Т“, което налага внос единствено от Русия. През септември 2016 г. руските въгледобивни компании са сключили договори за доставка на въглища с китайски клиенти, което е довело до ръст на цените, а през октомври 2016 г. поради тежкия конфликт между Украйна и Русия е наложена забрана на повечето железопътни превозвачи да карат товари за Украйна. Повишеният износ за Китай, както и ограничаването на компаниите, превозващи въглища през Украйна, е довело до повишаване цените на жп транспорта, което драстично се отразява на крайната доставна цена. 
Като друг основен фактор за повишените разходи се посочва значителното увеличение на валутния курс на щатския долар - валутата, в която се договарят доставките на въглища.  
Както обикновено, „Топлофикация Русе“ се опитва да хвърли тежестта на тези допълнителни разходи не на клиентите си - битови и стопански, а на държавната НЕК. Затова предлага необходимите й допълнителни приходи да дойдат от повишаване на изкупната цена на произвежданата от нея електроенергия. Също така по традиция енергийният регулатор предпочита да натовари повече русенските домакинства и предприятия, отколкото националната електроразпределителна компания. Затова предлага преференциалната цена за тока от ТЕЦ-Изток да се покачи само с 6.4% до 140,79 лв./MWh, а разликата да платят битовите и стопанските клиенти от Русе.