В арена на сблъсък между Регионалната инспекция по околната среда и водите и юристите на „Монтюпе“ се превърна за пореден път Административният съд. Поводът този път бе обжалване на заповедта на екологичните власти за спиране на част от инсталацията за каруселно леене на алуминй в завода.
Според защитата на френския завод разпореждането на директора на екоинспекцията е незаконосъобразно и по тази причина нищожно. 
От РИОСВ обаче оспориха изцяло възраженията на защитата на „Монтюпе“ и поискаха да бъдат разпитани свидетели. Така на следващото съдебно заседание ще бъдат призовани отново професорите от БАН Драгомир Янков и Венко Бешков, които имат преки впечатления от работата на 7 и 8 карусел в хале 3 на завода. Освен това ще бъде разпитан и експертът от РИОСВ Георги Милков, който е участвал в проверката. 
От „Монтюпе“ пък поискаха двама техни служители, които са присъствали на проверката на производствената площадка, също да бъдат разпитани като свидетели по делото.
До новия спор се стигна след проверка в завода за автомобилни части, предизвикана от вълна от оплаквания за неприятни миризми от граждани на Русе. След нея бе съобщено, че е установено отделяне на емисии в производствените халета, необхванати от локалните аспирационни системи, неорганизирано изпускане на емисии в атмосферния въздух и разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.
На 16 ноември 2016 година експерти на РИОСВ съвместно с представители на областната и общинската администрации пломбираха инсталациите за каруселно леене на алуминий номера 7 и 8 и блокираха роботите за дозиране и леене.
Продължението на поредния съдебен спор между „Монтюпе“ и РИОСВ в Русе ще влезе отново в съдебната зала на 20 април.