С грамота на Занаятчийска камара-Кобленц, Германия, е наградена фотограф-художникът Юлия Гарбозанова, член на Управителния съвет на Русенската занаятчийска камара. Отличието е за специални заслуги и всеотдайност в сътрудничеството между двете организации, както и благодарност за приноса за издигане на ролята и значението на модерните занаяти на Балканите. Със същата грамота е награден и председателят на Русенската занаятчийска камара Стефан Петков, като двамата са единствените българи, отличени от Занаятчийската камара в Кобленц.
Поради ангажираност на Петков двете грамоти са получени от Юлия Гарбозанова по време на среща на Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие и заключителна конференция по проектите на немската камара за подпомагане на занаятите на Балканите, проведени в столичния хотел „Хилтън“. Отличията са връчени от представителя на камарата д-р Ивелина Първанова, която заедно с изп. директор на Балканското бюро Емил Василев са били ръководители на проектите. В тях участваха България, Македония, Черна гора, Косово, Румъния и Молдова, обясни Гарбозанова, като уточни, че Русенската занаятчийска камара е първата, учредена по Закона за занаятите и включена в проектите.