Регионална структура на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) ще бъде открита на 30 март, съобщи регионалният представител на бизнес сдружението Милка Трифонова. За събитието ще пристигне заместник-председателят на Управителния съвет на Конфедерацията Иван Бойков. Събитието ще започне в 12.30 часа в Заседателната зала на Бизнес парк Русе. 
Регионалната структура на КРИБ в гр. Русе ще обедини над 30 местни фирми от различни сектори на икономиката, като основната й цел е да подпомага  местния бизнес в партньорство с местната власт. Официални гости ще бъдат областният управител Стефко Бурджиев, кметът на община Русе Пламен Стоилов, кметове от областта, представители на КНСБ, КТ „Подкрепа“, дирекция „Бюро по труда“, председателите на регионални структури на КРИБ в страната и др.
Всъщност това е втори опит за създаване на действаща организация на работодателите и индустриалците в Русе. Първият бе направен в далечната 2009 г., като учредителното събрание се състоя на 26 февруари по инициатива на тогавашния регионален координатор Боряна Манолова - доскорошен управител на „Атлас Копко Лифтън“ и собственик на веригата метан станции „М-Газ“. Същата година българската икономика бе пометена от вълните на световната финансова криза и работодателите трябваше да хвърлят всички сили за оцеляването на фирмите си, вместо да чертаят общи планове и стратегии. През октомври същата година и Боряна Манолова напусна Русе, ставайки изпълнителен директор на „Сименс България“, така че организацията остана без основния си двигател и спря всякаква дейност. 
Сега ситуацията е различна, а местният бизнес има нужда от единодействие, за да се справи с новите предизвикателства - липсата на квалифицирана работна ръка и влошаваща се бизнес среда. Към момента русенските компании, членуващи в КРИБ, се броят на пръсти. Най-известните имена сред тях са на „Приста Ойл холдинг“, „Каолин“, „Оргахим“ и „М-Газ“.