От вторник специалисти на фирма „Санси“ започват да обработват парковете, градините и междублоковите пространства с техника за наземно пръскане срещу кърлежи и бълхи. Обработките ще се правят в ранните часове - от 5 до 8 часа и ще продължат до 8 април. От 10 април пък стартира пръскането срещу комари, като третирането ще обхване поречието на река Дунав, западен парк „Приста“ и града. То ще се извърши между 20 и 23 часа. Ако времето не позволява - вали дъжд или има силен вятър, пръсканията ще се отложат за следващия подходящ ден. 
Зелените площи се обработват с „Айкън 10 КС“, а срещу комарите се пръска с „Аква-К-Отрин“, като и двата препарата са безвредни за хора и животни, но все пак като допълнителни превантивни мерки се молят гражданите да не навлизат в пръсканите площи през следващите 24 часа.
След приключването на обработките в града, предстои третирането срещу кърлежи и бълхи и в селата. Пръскането ще се извърши поетапно след окосяването и почистването на прилежащите зелени площи.