Кандидатът за народен представител от листата на ГЕРБ, в 19-и МИР – Русе, Светлана Ангелова, е експерт с дългогодишен опит в социалната сфера. Работила е като директор на регионална дирекция „Социално подпомагане” в Русе, Инспектората на Агенцията за социално подпомагане. Има и няколко магистратури -  социални дейности и здравен мениджмънт, финанси и психология. Била е зам. – председател и член на Комисията по труда и социална политика в 41-то, 42-то и 43-то Народно събрание. Тя е сред най-дейните народни представители, има десетки внесени законопроекти.

Г-жо Ангелова, какво ще направи ГЕРБ за повишаване доходите на гражданите?
Темата за доходите е доста чувствителна.
Нашето общество, подведено от лошо управление, особено в началото на прехода през 90-те години на 20-и век, изостава значително по доходи от останалите държави - членки на Европейския съюз. Устойчивото нарастване на доходите е основен приоритет на ПП ГЕРБ и то може да стане за сметка на ръста на икономиката. 
Акцентираме на икономиката, защото само тя може да увеличи доходите на хората и подобри благосъстоянието им. 
През последните години на нашето управление икономическата среда даде възможност да увеличим минималната работна заплата от 360 на 460 лв., а средната работна заплата нарасна от 833 лв. към ноември 2014 г. до 954 лв. в края на септември 2016 г., или за по-малко от 2 години с 14,5 на сто. 
Само при едно стабилно управление, икономиката може да расте нагоре и това го доказахме през последните две години от управлението на ПП ГЕРБ.
Икономическият растеж в България се ускори до 3,6 % и достигна едно от най-високите нива в ЕС. Брутният вътрешен продукт от 83,6 млрд. лв. за 2014 година нарасна до 91,7 млрд. лв. за 2016 г. 
При наше следващо управление до края на мандата БВП може да надмине 100 млрд. лв. като прогнозите ни са за 120 млрд. лв. БВП в края на следващия мандат.
Ще запази ли ГЕРБ плоския данък?
Промяната на данъчната система не стои на дневен ред за нас. Плоският данък за физическите лица и фирмите е най-справедливият от гледна точка на стимулите за икономическа активност и ние няма да позволим да бъде променен.
ГЕРБ гарантира стабилна данъчна политика. Това дава перспектива да продължи икономическото развитие и да привлечем в страната повече инвестиции и заетост.
Ниските данъци имат и своята цена. Държавата не може да преразпределя толкова, колкото на политиците им се иска и да взема решения вместо хората. 
Трябва да се стремим да харчим през бюджета толкова, колкото изкарваме. Дефицитите увеличават дълговете и водят до финансова нестабилност. 
Политиката на ГЕРБ в областта на данъците е насочена и към намаляване дела на сивата икономика, борба с данъчните измами и укриването на данъците.
Какви цели си поставя ГЕРБ за инвестиционната политика със средствата от Европейския съюз?
Поставяме си още по-високи цели за инвестиционната политика със средства от Европейския съюз /ЕС/. 
Средствата от ЕС представляват над две трети от публичните инвестиции на републиканско ниво, като с тях се финансират почти всички сектори: пътен, жп, воден, общинска инфраструктура, иновации, малки и средни предприятия, образование и наука, социална сфера, модернизация на администрациите и съдебна реформа. 
От стария програмен период (2007- 2013) успяхме на усвоим 99% от предоставените ни средства. От две години работим в условията на нов програмен период (2014-2020) и разполагаме със 17,7 млрд. лева от оперативните програми, както и с 5,7 млрд. лева от Програмата за развитие на селските райони/ПРСР/. Отделно има и средства за директни плащания. 
След приемането на Закона за еврофондовете, който има за цел да регулира разпределението на средствата, след пълната електронизация на процесите по оперативните програми, чрез системата ИСУН, подобни промени трябва да настъпят и спрямо Програмата за развитие на селските райони. Така всяка процедура следва да се извършва по електронен път и да се подчинява на едни и същи правила.
Ще продължат процесите на опростяване на документацията, за да може кандидатстването и отчитането на проекти да бъде по-достъпно и отчитането да е свързано с по-малко разходи.
Средствата от ЕС са основният инструмент за преодоляване на междурегионалните различия, затова специален приоритет в следващите години ще бъде търсенето на оптимален регионален баланс между инвестициите, както и използването на всички възможности за икономическо оживление на изостаналите райони чрез инвестиции от оперативните програми и ПРСР.