Сътрудничество в областта на мехатрониката, общи научни проекти и споразумение по програма „Еразъм“ са сред договорените дейности между Русенския университет и Висшето професионално училище в турския град Ипсала, което е към Тракийския университет в Одрин. В срещата преди дни участваха ректорът на РУ проф.Велизара Пенчева, хора от екипа й и директорът на Висшето професионално училище доц.Хаяти Арда и преподаватели. Ще бъде разменено гостуване в студентските състезания по роботика и ще се установят връзки между клубовете по роботика от двете висши училища. При посещение на българска делегация в Ипсала ще бъде подписан и договор за сътрудничество с Тракийския университет.