„Русенска корабостроителница Запад“ АД не погасява своите задължения към КТБ АД (н) въпреки многобройните съдебни производства, които сме завели срещу този длъжник. Вместо това през последните дни се правят опити от страна на взаимно свързани фирми да се присвоят и малкото останали активи на дружеството, които включват дори опити да се реже за скрап цялото оборудване, намиращо се в производствената сграда. Това се казва в официално съобщение на синдиците на фалиралата банка Ангел Донов и Кристи Маринова, публикувано на сайта на КТБ. Те са решили в поредица от материали да публикуват факти около това как някои длъжници на банката се опитват да осуетят техните усилия по събиране на вземанията.

Първата публикация е именно за „Русенска корабостроителница Запад“, ръководството на която в последните дни търси подкрепа от обществеността и държавата, като настоява да се остави заводът да работи. 
„Русенска корабостроителница Запад“ АД е един от най-големите длъжници на КТБ с непогасени кредити, задълженията по които са в особено големи размери - над 30 млн. лева. Като обезпечение по ползваните от завода заеми е учреден залог върху търговското предприятие на това юридическо лице, включващо всички негови недвижими, движими вещи и фактически правоотношения. До настоящия момент дружеството не погасява своите задължения въпреки многобройните съдебни производства, пишат синдиците.
Последните действия всъщност са поредните опити от страна на свързани фирми, с които се цели източване на предприятието и възпрепятстване на кредиторите да съберат вземанията си от длъжника. Красноречив пример за това е отдаването под наем от страна на „Русенска корабостроителница Запад“ на цялото имущество, включващо и производственото предприятие, на „Русенска корабостроителница“ АД. Съгласно сключения на 18.05.2016 г. договор, под наем са отдадени имоти, сгради, машини, съоръжения, инсталации, МПС и друг производствен инвентар за строителство и ремонт на кораби при наемна цена в размер на 2000 лв. без ДДС на месец при срок на действие на договора 2 години, казват Ангел Донов и Кристи Маринова.
 Синдиците припомнят, че първоначалните акционери в „Русенска корабостроителница Запад“ АД са „Гипс трейд“ АД, „Глобални пътни системи“ АД, „Русе Шипбилдинг къмпани“ АД и „Вип пропъртиз“ ЕООД (акционер и в „Петрол“ АД), както и кредиторите на дружеството „Русе индъстри“ АД и „КИК - Дизайн“ ЕООД, които са кредитополучатели и длъжници на КТБ. Впоследствие обаче техни собственици се оказват новоучредени дружества или дружества без търговска дейност - „ФОКС къмпани“ ЕООД, „Ню Лайт хаус“ ЕООД, „ВИП Осем“ ЕООД и „Фабриа“ ЕООД.
Според Ангел Донов и Кристи Маринова това е схема, започнала през 2011 г., с която се е „целяло свързани дружества да препродадат на няколко пъти вземанията на КТБ, за да се затруднят в максимална степен всякакви бъдещи правни и фактически действия по събирането на вземанията на банката - схема, която нагло заобикаля закона“. С договора за наем допълнително се целяло да се източват и малкото приходи на кораборемонтния завод.
Действията на длъжниците са насочени и към възпрепятстване на дейността на назначения от съда временен синдик. „Русенска корабостроителница Запад“ е с огромни задължения не само към КТБ, но и към НАП, община Русе, служители и работници в завода. Тези задължения се увеличават, тъй като приходите от дейността на дружеството отиват в друго, свързано с длъжника дружество, а разходите остават за „Русенска корабостроителница Запад“ АД. С тези си действия ръководството на длъжника показва, че няма намерение да заплаща старите и нововъзникващите задължения към различни кредитори. Този длъжник не е плащал задълженията си към КТБ от 2014 година.
Всичко описано дотук ясно показва кои са виновниците, за да се стигне до настоящото състояние на „Русенска корабостроителница Запад“ АД и сред тях със сигурност не е назначеният едва в края на 2016 г. временен синдик на дружеството, твърдят Ангел Донов и Кристи Маринова. 
За описаните действия синдиците ще сигнализират българската прокуратура.