За една година обемът на парите в обращение в България е нараснал с 11,22%, като към края на декември 2016 г. възлиза на 14,1 млрд. лв. Това показват данните от емисионно-касовата дейност на Българска народна банка (БНБ). През 2015 г. нарастването беше по-слабо и като абсолютна стойност, и в процентно отношение, съответно с 1,2 млрд. лв. или с 9,82%.
Ръст на парите в обращение в макроикономиката се смята за еквивалент на инфлация. Когато той надвишава значително ръста на производството на стоки и услуги, най-вероятният резултат е покачване и на потребителските цени. През декември 2016 г. например парите в обращение скочиха с 5,06%, което се отрази в покачване на индекса на потребителските цени през януари с 1,3%. 
За последните пет години парите в обращение са се увеличили с над 70%. В края на декември 2016 г. средната по стойност банкнота в обращение възлиза на 32,50 лв. За едногодишен период стойността й се е повишила с 2,32 лв.,или със 7,69%, вследствие на по-високите темпове на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 лв. в сравнение с останалите купюри.