Глоба от 5000 лева, наложена от Министерството на културата на русенец за притежание на антични предмети, падна в съда. Районният съд в Русе уважи жалбата на Р.Ц., срещу когото е било повдигнато обвинение, а по- късно с постановление на Окръжната прокуратура наказателното производство е било прекратено поради липса на доказателства.
Р.Ц. купил 13 старинни предмета през ноември 2014 година от битака в Русе. И до ден днешен продавачът на антиките е неизвестен, а от твърденията на купувача става ясно, че той дори не е подозирал, че предметите са с археологическа и културна стойност. 
Според комплексната експертиза, 12 от предметите по смисъла на закона са културна ценност. Русенецът притежавал фрагмент от аташе на дръжка от II-1 век пр. Хр., пръстен от бронз, римска монета - антониниан сечена в монетарница в Римската империя, различни апликации, ключ за тоалетно сандъче и други.
Според съда, наложената санкция е несправедлива, тъй като от Министерството на културата не са представили нови доказателства Р.Ц. да е извършил умишлено престъпление, купувайки без да знае ценните предмети, при положение, че именно заради това държавното обвинение е прекратило делото.
Ценните находки са отнети в полза на държавата и ще бъдат предоставени на фонда на Регионалния исторически музей в Русе.