Община Русе не призна 254 000 лева разходи на снегопочистващата фирма „РПС-Русе Пъблик Сървисиз“ заради некачествено изпълнение на договора. Освен това на фирмата е наложена глоба от 10 000 лева, тъй като по документи е заявила техника, която не е използвана по време на зимното поддържане и с която в действителност не разполага. От общината са изпратили на фирмата и иск за обезщетение от 5000 лева. Сумата е присъдена от Окръжния съд на болна от диабет жена, която си е счупила ръката на заледена улица. „Утро“ разказа във вчерашния си брой за злополуката, която е станала в първите дни на януари миналата година в района на Механотехникума. В решението си Окръжният съд е категоричен, че общината не е спазила задължението си да осигури чисти от сняг и безопасни улици за жителите си.
Още през януари кметът Пламен Стоилов изрази категоричното си недоволство от снегопочистването в града и заяви, че ще наложи глоби заради непочистените улици, тротоари и в селата. Той бе категоричен, че общината няма да плаща за несвършена работа, както и за неосигурена техника за снегопочистване. Кметът отново благодари на гражданите, които ежедневно са му подавали сигнали за непочистени улици и тротоари.
„РПС“ е фирмата, с която общината има сключен договор за снегопочистването на териториите за обществено ползване в Русе. Тя е отговорна също за поддържането на уличните шахти. Договорът с нея е сключен през юни 2015 и е със срок пет години. В контракта освен това е разписано, че при неизпълнение на задълженията общината има право да го развали. При първо неизпълнение фирмата дължи неустойка в размер на 10% от стойността на договора. Ако се констатира несъответствие на отчетената работа с реално извършената, общината не плаща. В случай, че се установят три неизпълнения в рамките на три последователни отчетни периода, общината може да наложи неустойка до 20 000 лева. 10 000 лева глоба пък грози фирмата, ако чрез GPS системата или при проверка се установи по-малък брой използвана техника от декларираната - такава санкция вече е наложена.