2592 наказателни дела са приключени в Районния съд през миналата година, сочи отчетът на магистратите. Бройката е със 17 по-малко от 2015-а, което показва, че съдийските състави са гледали почти същия брой престъпления. По 140 от наказателните дела от общ характер има влезли в сила присъди. Тези, които са приключили със споразумения или са прекратени, са 1686, което е с 273 по-малко от предходната 2015 година.
На прокурор са върнати 20 дела поради допуснато съществено нарушение на процесуални права на обвиняемите или на техните адвокати и след неодобряване на внесено споразумение.
7965 са свършените от Районния съд граждански дела. 1507 са приключени, като 995 са прекратени поради отказ на съпрузите да се разведат.