До края на месеца 13-те села и четири от кварталите в Русе могат да се включат в общинската кампания за финансиране на проекти на малките населени места. Тя се провежда за трета поредна година, като в общинския бюджет са заделени 320 000 лева. Целта на инициативата е да се подобри физическата и жизнената среда на 13-те села и кварталите Средна кула, Долапите, ДЗС и Образцов чифлик, както и да се решат проблеми с висока обществена значимост. Пълният регламент на кампанията е качен в сайта на община Русе.