Проектът на община Русе за изграждането на асансьор в дневния център за стари хора на фондация „Трета възраст“ на ул. „Йосиф Цанков“ 47 не беше одобрен за финансиране по програма „Красива България“. Въпреки че центърът е една от утвърдените социални институции не само в Русе и се посещава от над 50 възрастни жени, които са с инвалидни решения и се придвижват изключително трудно, проектът не успя да се класира и беше отхвърлен, става ясно от решението на Управителния съвет по програмата. 
Това е пореден отхвърлен проект за община Русе, след като през 2014 и 2015 програмата не одобри ремонт на Средношколското общежитие. След две години откази за финансиране миналата година проектът на общината за ремонт на сградата на Английската гимназия „Гео Милев“ успя да се класира, но през тази година „Красива България“ пак подмина Русе. 
Късмет обаче извадиха проектите на други три общини в областта. Обекти в Бяла, Иваново и Ценово попадат сред 44-те одобрени за финансиране. 
В Бяла се предвижда ремонт на съблекалните към спортния комплекс и въвеждане на мерки за енергийна ефективност. 
Финансиране ще получи и административната сграда на кметството в ивановското село Табачка, която ще бъде обновена. 
В Пиперково пък ще бъде реконструирано читалище „Петко Р.Славейков“, като ще се ремонтира цялата сграда - покривът, подът, напуканите на места стени, дограмата.