Феминистка разходка по паметни места, свързани с имената на видни русенки, организира Историческият музей на Международния ден на жената 8 март. Водач ще бъде Ренета Рошкева, уредник в РИМ, която в 11 ч ще тръгне с групата от къщата-музей „Баба Тонка“. Разходката ще спре на мястото, където е била къщата на Екатерина Каравелова, първата директорка на девическото училище след Освобождението, до Професионалната гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“, създадена от женското дружество „Добродетел“. Участничките в обиколката ще научат повече за ролята на Ана Винтер за основаването на немското училище, както и за приноса на русенските учителки за развитието на женското движение в България.