ДФ „Земеделие“ започна подписването на договори с пчелари с одобрени проекти по мярка Д „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз“, съобщиха от фонда. Мярката е с бюджет от 2 289 510 лв. и за нея бяха подадени 1699 заявления. Административните проверки са приключени и списък на класираните пчелари вече е качен на сайта на фонда. Подписването става в областните дирекции, където са подадени документи за участие.
Договори за предоставяне на финансова помощ имат възможност да сключат и всички одобрени кандидати за дейността „Подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелния мед“ от мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“, както и одобрените за финансиране по мярка В „Рационализиране на подвижното пчеларство“.
Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 г. е с общ бюджет от приблизително 14.28 млн. лева, от които 50 на сто са осигурени от ЕС и 50% - от националния бюджет. Определеният за 2017 година ресурс е 4 758 590 лева. За финансовата 2017 година по петте мерки бяха приети повече от 2200 заявления за подпомагане.