Регионалната колегия на Българския лекарски съюз поиска оставката на изпълнителния директор на Университетската болница в Русе д-р Иван Стоянов и неговия екип. Мотивът със съсловната организация е, че заради забавена и неосъществена във всички отделения акредитация 60 млади лекари остават без специализация и имат намерение да напуснат болницата и да си търсят работа другаде. Информацията бе публикувана в броя на „Утро“ на 3 март без становището на д-р Иван Стоянов, който не пожела да коментира случая. Направи го обаче по-късно с писмо, което публикуваме дословно.
Във връзка с публикуваните твърдения, че „младите специалисти имат намерение да напуснат отделенията, в които работят, и да си търсят работа в други болници“, заявявам категорично, че няма нито една подадена молба за напускане от страна на млади колеги и нито един договор не е прекратен.
Действително имахме проблем с акредитацията, която определя някои от отделенията на УМБАЛ-Русе да бъде база за обучение на специализанти. За отделенията „Съдова хирургия“, „Микробиология“, „Неврохирургия“, „Обща и клинична патология“, „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“, „Трансфузионна хематология“, „Физикална и рехабилитационна медицина“ това не важи и тяхната акредитация е валидна до 21.06.2018 г.
В момента 50 лекари специализират в УМБАЛ-Русе. Част от тях са приключили обучението си по всички модули и изчакват времето, в което трябва да се явят на изпит и да защитят знанията и уменията си. На тези, които им се налага да се забавят поради закъснялата на този етап акредитация, им е предложено да работят в болницата и те са се съгласили. Другите колеги, които трябва да довършат обучението си по модули, им е осигурена възможност да направят това в други лечебни заведения за срока, който им е нужен. 
Смятам, че не е нужно да ангажирам вниманието ви с детайлите по получаването на въпросната акредитация и движението на документацията в институциите, които временно са нестабилни поради смяната на правителството.
Всички документи са в Министерството на здравеопазването и всички указания, които са били дадени на екипа, са изпълнени.
Драма обаче няма. Това е причината отново аз и моят екип да си зададем въпроса защо документален проблем на болницата се превръща в обществено значим. Странно е, че само през миналата година УМБАЛ-Русе имаше над 50 одита и проверки от различни институции - нещо, на което други болници не са подложени.
Не разбирам желанието на част от лекарската гилдия и гражданството УМБАЛ-Русе да затвори врати. Впрочем вече се чуха много гласове в подкрепа на това искане от страна на лекари в болницата, които поради голямата си натовареност не могат да отдъхнат. Разбира се, че това е иронично. Цинично е обаче, че тази битка срещу УМБАЛ-Русе се води с всички методи и средства, като не се пестят дори емоциите на обикновените хора, които вероятно са забравили крилатата фраза на класика Джон Стайнбек „Каквото и да ти говорят, знай, че става дума за пари“.
На финала бих искал да ви припомня, че докато тече тази атака срещу болницата, на всеки един от 12-те й етажа някой спасява нечий живот.