Половината от извънредните проверки на Регионалната инспекция по околната среда и водите през 2016 година са по сигнали на граждани за неприятни миризми през периода от месец август до края на ноември. Това отчитат екоинспекцията в Русе. 
Гражданите все по-често се доверяват на „Зеления телефон“ и подават сигнали за различни нередности и замърсявания на околната среда. През миналата година инспекторите са направили 617 извънредни проверки, като броят им е със 100 повече от предвидените в работния им план за годината. 
Данните показват, че най-много сигнали през миналата година са били подадени през почивните и празничните дни, както и в извънработно време. Те са били за нерегламентирани сметища, различни миризми, замърсяване на почвите, отглеждане на голям брой животни в населените места и за липсващи или неработещи пречиствателни съоръжения.
28 от постъпилите 63 жалби са били неоснователни, а други 22 са били препратени по компетентност на други институции. Някои от жалбите били заради влошени междусъседски отношения или засегнати бизнес интереси. За един и същ проблем били подавани жалби до различни институции и след проверки се установило, че няма нарушения на екологичното законодателство, а става въпрос за междуличностни взаимоотношения.
През миналата година са издадени 72 акта за административни нарушения, спрямо 94 за предходната година. Най-голяма е санкцията срещу завода за производство на алуминиеви части за автомобили „Монтюпе“, който през септември миналата година бе наказан с 500 000 лева глоба за замърсяване на въздуха, намалени по-късно от Русенския районен съд на 450 000 лева. Наказателното постановление все още не е влязло в сила.
Напоследък все повече са случаите, при които екоинспекторите се налага да търсят наказателна отговорност от чужденци. Затова РИОСВ има задължението да осигури преводач или поне превод на акта за нарушение на майчиния език на наказания чужденец. В противен случай наказанията, независимо дали са основателни, падат в съда, достатъчно е само да бъдат обжалвани. Това обаче товари бюджета на държавната екологична служба.