Наблюдава се тревожно увеличаване на престъпленията от малолетни и непълнолетни. За 2016 година са регистрирани 195 кражби от деца срещу 136 през 2015-а. Обикновено това са малчугани от ромски произход, които преджобват хора по улиците или в обществения транспорт. Немалка част от тях обаче крадат вещи от къщи по селата и после ги предават за вторични отпадъци. За съжаление те не подлежат на наказания в съда и след като бъдат пуснати на свобода, отново започват да крадат.