Със 139 различни гласове на деца, техните родители и учители едновременно ще звучи днес от 10.30 часа стихотворението на Иван Вазов „Аз съм българче“. То ще бъде рецитирано пред Паметника на свободата в чест на националния празник - 3 март.
Участниците в масовото рецитиране ще бъдат облечени в национални носии, което пък ще добави за децата още знания за историята и народните символи. Събитието е част от образователните дейности по проекта на общината „Богатството на различията - приобщаващо образование за интелигентен растеж“, в който участват седем детски градини.