Съвместно градско културно развитие на селищата по Дунав започва по проекта „DANU‘B - DANube Urban Brand“ (Дунавски градски бранд). За това съобщават от Агенцията за развитие на човешките ресурси, регистрирана в Русе. Представители на агенцията, която е представител за България в проекта, са взели участие в конференция на партньорите по разработката в Будапеща, заедно с над 150 експерти от 7 държави по поречието на река Дунав.
Проектът предвижда създаване на пространствено-културна мрежа „Дунавска културна променада“, която ще предлага тематични маршрути и възможности за развитие. Ще бъдат картографирани културни ресурси и различни типове градска среда, нови маршрути ще покажат неизследваната култура на малките населени места по реката. Информацията за маршрутите ще бъде качена на мобилното приложение „Pocket guide“, за да се използва от всички туристи по света, притежаващи смартфони. Проектът предвижда още изложби, фестивали, открити дискусии и инсталации в градовете по реката.