Оживление в строителния бранш се отбелязва от началото на годината, съобщи директорът на Инспекцията по труда Ирена Николаева. Тя подкрепи констатацията си с факта, че само през януари са заявени 5 регистрационни табели за открити строителни площадки за изграждане на жилища в Русе. 
Други години през първия месец на годината имаме най-много по една заявка за такава регистрационна табела за строителство на открито, направи сравнението Николаева. 
През януари инспекторите са извършили 94 проверки, при които са засекли 460 нарушения. Съставени са 11 акта, издадени са 460 предписания, една машина е спряна от работа. 
Строителството е специален приоритет в работата ни, като правим минимум по 10 контролни посещения на обектите от започването им до финала. Друг приоритетен отрасъл е растениевъдството, в което се регистрират най-много нарушения на трудовите правоотношения при наемането на работници, посочи Николаева.