Нови, ясни и прозрачни правила ще определят приема на децата в първи клас в общинските училища в Русе. Те ще влязат в сила през новата учебна година, като преди това предстои да бъдат одобрени от общинските съветници на сесията през март.
Според новата система водещ критерий ще бъде близостта на училището до настоящия адрес на родителите или най-краткото време за достигане до училището. Максималните три точки ще се дават, ако настоящият адрес на родителите и детето е на територията на района на училището, а за постоянния адрес ще се получават две точки. Ако първокласниците са близнаци или имат по-големи братя и сестри в същото училище, те ще получат допълнително две точки. С предимство ще се приемат  сираци или полусираци, деца с увреждания над 50% и потребители на социални услуги. Тези три социални критерия са с тежест по една точка. Толкова ще получават и децата, които са завършили подготвителна група в същото училище. По една точка ще се дава, ако местоработата на един от родителите е в района на училището. 
Проектът на системата за прием в първи клас в 16-те общински училища в Русе е разработен от специална комисия с представители на общинска администрация, на Просветния инспекторат, на комисията по образование към общинския съвет и директори на училища. Правилата са споделени със заинтересованите на различни нива и са коментирани различни възможни ситуации, така че да бъдат предвидени и избегнати проблеми. 
Предложението ще бъде качено на сайта на общината, а гражданите могат да изпращат становища. 
С приемането на новите принципи за подбор ще се постигне по-голяма яснота, коректност, публичност и обективност при кандидатстване, класиране и записване на учениците в първи клас. С въвеждането на единни критерии за прием на първокласници във всички общински училища ще се гарантира равнопоставеност на всички кандидати. Така ще се постигне и по-добра информираност на родителите при кандидатстване за прием на децата в първи клас, е посочено в предложението на кмета Пламен Стоилов.