Резки движения в цените на нивите и сериозен спад на изплатените през миналата година ренти се отчита в община Борово. Това отбелязва в обзора си на пазара на земеделски земи за 2016 г. специализираната в тази сфера фирма „Русе ленд“.
Пазарът на земеделски земи в община Борово през 2016 г. бе белязан от съществени различия в търсенето в различните периоди на годината. След известно затишие в началото на 2016 г., когато сделки се сключваха средно между 900 и 950 лв./дка, през пролетта беше наблюдаван подем както в търсенето, така и в предлагането, което повиши броя реализирани сделки. Към средата на годината нивите се търгуваха по около 1000 лв./дка, а някои от продажбите през есента преминаха и психологическото ниво от 1000 лв./дка. През декември обаче се отчете съществен спад в цените - средно около 10%, който е актуален и към днешна дата, съобщават анализаторите. 
Според тях спадът е обусловен от няколко причини. На първо място земеделските стопани не са успели да реализират продукцията си при очакване от тях нива. Това от своя страна е довело до понижаване на рентите в района - собствениците на земя са получили между 40 и 45 лв./дка, което е с около 15% по-ниско от предходната година. Към тези фактори се добавя и фактът, че през последните две стопански години парцелите масово се ангажират с дългосрочни арендни договори, в които да са вписани подобни или по-ниски стойности. Всички тези причини водят до по-голяма предпазливост при купувачите - както самите арендатори, така и различни инвеститори, за които доходността от съответните имоти намаля. Ето защо през декември 2016 г., както и през първите месеци на 2017 г. предлагането в Боровския регион надвишава търсенето. 
Най-високи цени се запазват в общинския център и в землищата на Обретеник и част от Волово. Тези сделки се сключват при нива средно около 1000 лв./дка. При около 950 лв./дка се продават нивите в съседните Горно Абланово и Екзарх Йосиф, като важен момент там е наличието на големи необработваеми части от земеделски имоти, които допълнително намаляват цената. Най-слабо остава търсенето в селата Батин и Брестовица, като тук качествените парцели вървят между 850 и 950 лв./дка. Пазарът на земеделска земя в общината в бъдеще ще зависи основно от величината на изплащаните ренти, смятат от „Русе ленд“.