Актуализиран индикативен график за предстоящите преводи по схемите и мерките за директни плащания от Кампания 2016 публикува на официалната си интернет страница Държавен фонд „Земеделие. Според него компенсаторните плащания за планински и необлагодетелствани райони ще се преведат от 10 до 20 март. Преразпределителното плащане и обвързаната подкрепа за протеинови култури ще се получават от 20 до 30 март. Младите земеделски стопани също ще бъдат финансирани в последната десетдневка на март.
По-голяма част от обвързаната подкрепа е планирана за април. От първи до 10-и са трите обвързани подкрепи - за плодове, зеленчуци и оранжерийна продукция. Преходната помощ за тютюн също ще се преведе през първата десетдневка на април.
От 10 до 20 април са сроковете за плащане по агроекология и биоземеделие. От 20 до 30 април са зелените плащания и тези по мярка 214 от старата програма.
От първи до 10 май са окончателните плащания по СЕПП. От 10 до 20 май ще се преведат средствата за Натура, за памук и за дребни земеделски стопани.
От началото на месец март стартира и приемът на заявления за подпомагане за Кампания 2017 с нови схеми и допълнителни изисквания към тях. ДФ „Земеделие“ ще създаде необходимата организация на работа, за да получат земеделските стопани субсидиите си в срокове, максимално близки до заложените в индикативния график.