Колко пари са необходими, за да се покачи с 58% пазарната стойност на едно голямо машиностроително предприятие в България? Оказва се, не много. Със скромната сума от 11 лева неизвестен борсов играч успя да увеличи капитализацията на русенското „Спарки“ с над 7 милиона лева. „Грандиозната“ инвестиция бе реализирана в три сделки, в които бяха придобити общо 7 акции (3+2+2) на машиностроителната фирма по цена 1,59 лева - с 58,37% по-висока от предишната. Така пазарната капитализация на дружеството, която се изчислява по последна борсова цена, скочи от 12 на 19 милиона лева. 
Разбира се, такива фокуси на фондовата борса са възможни само с акциите на някои рядко търгувани компании, една от които е „Спарки“. Подобни лишени от икономическа логика сделки се правят най-често от пенсионни и инвестиционни фондове, само за да покачат на хартия стойността на направени преди това от тях инвестиции в подобни фирми. И да отчетат фалшива доходност. Вчера номерът не се получи - някой друг веднага продаде обратно малко по-голям брой акции на цена 1 лев и свали капитализацията на дружеството пак до 12 млн. лева.
„Спарки“ не е сред любимците на инвеститорите, тъй като от 10 години насам фирмата не е изплащала и стотинка дивиденти, а има да връща още милиони заеми. Преди година обаче УПФ „Бъдеще“ доста изненадващо закупи 772 000 акции на русенската фирма на цена 2 лева. През февруари мажоритарният собственик на „Спарки“ обяви продажбата на още 778 000 акции, като купувач не бе посочен. В последния списък на акционерите на дружеството обаче освен УПФ и ППФ „Бъдеще“, които притежават над 1,1 млн. акции, присъстват още УПФ „ДСК Родина“, ДФ „Актива Балансиран фонд“, ДФ „Актива Високодоходен фонд“, ДФ „ЕФ Принсипал“ и др.