Акцията по прибирането на трошките и освобождаването на паркоместа продължава, като от общината набелязаха поредните четири автомобила, които ще бъдат вдигнати и ще отидат за вторични суровини. Две от возилата задръстват ул. „Мостова“, като предстои оттам да бъдат принудително премахнати вишнев ВАЗ и бял „Ровър Маестро“, които са на един и същи собственик. Останалите два автомобила са бял фиат, който е изоставен на ул. „Ген. Гурко“, и бежов вартбург, паркиран пред бл.152 на ул. „Св.Климент Охридски“.
И четирите автомобила имат регистрационни номера, собствениците им са известни, но тъй като нямат заверен знак за технически преглед през последните две години, се налага да бъдат премахнати. Стикерите-предписание за доброволно преместване на колите са залепени през юли миналата година, но след повторна проверка през октомври е установено, че тримесечният срок за премахването им не е спазен от собствениците. Заповедите за принудителното им преместване и транспортиране до центъра за разкомплектоване на стари трошки са подписани от кмета Пламен Стоилов.
Така се разчистват зарязаните коли, които освен че загрозяват града, задръстват русенските улици и утежняват проблема с паркоместата. Принудителното преместване на старите коли се прави на основание наредба на общината за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци.