„Белите петна“ - нивите, които се обработват без да е налице договор със собствениците им, ще се отдават не за една година, както досега, а за петгодишен период. Това предвижда проектът на Кодекс за поземлените отношения, публикуван за обсъждане от агроминистерството.
Тези земи са около 1 млн. дка и често точно те са причината за проблеми със споразуменията за уедрено ползване на земите. В Русенска област по този начин всяка година се разпределят около 15 хил. декара ниви, чиито собственици често са неясни или са твърде далеч, за да се договарят пряко с арендаторите. 
Кодексът въвежда т.нар. особен представител за имотите, известни като „бели петна“. Собствениците на такива земи, в момента, в който се заявят, ще имат правото да изберат дали да оставят действащия договор за аренда или да го прекратят.
Целта е вместо да се разпределят „белите петна“ година за година, да бъдат вкарани в процедура, която да гарантира поне петгодишното им ползване от един човек. Те ще бъдат отдавани по тръжна процедура. Търгът ще се провежда от областните дирекции „Земеделие“, които всъщност ще бъдат и особени представители.
Според действащите в момента наредби, наемите за „белите петна“ се събират от арендаторите от държавата и се съхраняват в специални сметки на областните дирекции „Земеделие“ в период на 5 години, до поискването им от собствениците на земите. Размерът на наема е равен на средното рентно плащане в съответното землище за предходната година.