Липсата на благоустрояване на пространството между блок 20 в кв. „Дружба 3“ и гаражите срещу него води до събирането на вода, която се просмуква в основите на сградата. В резултат тя потъва, има пропуквания по стените, мазилките се рушат, а вратите не могат да се затварят. За това алармираха живеещите в блока с 4 входа, построен през 80-те години, а това е поредният случай на обитатели, които се жалват от пропадане на жилищната кооперация. Те са притеснени, тъй като след всеки дъжд и сняг водата прониква в сутерена на сградата, влагата постоянно се увеличава, а по стените на входовете и апартаментите се получават нови пукнатини. Всяка година домоуправителят на вход „А“ Петко Ангелов изпраща жалби до общината, като по думите на живеещите в блока асфалтирането на проблемия участък, както и заустването на водата в канал към уличната канализация е ангажимент на общинска администрация. 
Строителството на сградата и отделно построените гаражи е върху земя държавна собственост към 1984 г., а сега общинска. Парцелите попадат в границите на населеното място и грижата за благоустрояването на околоблоковото пространство е грижа на общината. Пътят между сградата и гаражите е общинска собственост, но от 1984 г. общината не полага никакви грижи, не го почиства зимно време, не го е асфалтирала, нито го поддържа в нормално състояние, коментират хората от блока. 
Всъщност пространството, разположено между блока и построените на склона гаражи, е участък с дължина около 50 метра, като по него има няколко огромни дупки с дълбочина около 5-6 см, които възпрепятстват достъпа до гаражите. В отделни участъци хората сами са посипали чакъл и пясък. 
Собствеността ни се руши, но въпреки многобройните ни сигнали и жалби никой досега не е предприел действия за благоустрояването на този път. Беше изградена единствено пътека за достъп пред един от входовете, но за проблемното пространство не са предприети никакви мерки, споделят хората. Не ни се обръща внимание, въпреки че сме добросъвестни граждани, плащаме си данъците. Проблемът ни е съвсем незначителен и не се налага харченето на много средства и в никакъв случай не би затруднило бюджета на общината, казват обитателите на блок 20. 
Последните им жалби са от края на 2016-а и са до областния управител Стефко Бурджиев и до омбудсмана Мая Манолова. Наред с това те са започнали установяване на щетите и вредите, които са нанесени върху имотите им вследствие на просмукване на влагата от водата. Хората са категорични, че ако не се вземат незабавни мерки за ремонтиране на алеята между жилищната кооперация и гаражите, както и заустването й към уличната мрежа, ще депозират молби в съда с искане за обезщетение за нанесените вреди. За намеренията си те са изпратили поредно писмо до кмета Пламен Стоилов в края на ноември 2016, но все още нямат отговор. 
Подробен писмен отговор на своя жалба обаче са получили през октомври 2015, като от него става ясно, че служители от общинската дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството“ са извършили оглед на място и са констатирали, че водоплътният тротоар около цялата сграда, който предпазва от навлизане на вода и преовлажняване на земната основа около фундаментите й, е в добро състояние и изпълнява своята функция. 
В инвестиционния проект за вертикално планиране, по който е изпълнено строителството на жилищната сграда и гаражната група около нея, е предвидено отвеждането на водата да се осъществява повърхностно. Измененията в проектните наклони на настилките и терена около сградата и гаражите, породени от естествено износване, некачествено изпълнение на строителните дейности или други обстоятелства, води до възпрепятстване на правилното отвеждане на повърхностните води, се казва в писмото на зам.-кмета Димитър Наков. В края му е посочено, че ремонт на алеята, която обслужва гаражната група, както и заустването й към уличната мрежа, са предложени за включване към капиталовия бюджет на общината за 2016. 
Зам.-кметът Димитър Наков заяви, че общината си е изпълнила ангажимента, като е изградена рампа с достъп и за инвалиди пред един от входовете откъм ул. „Даме Груев“ и припомни, че за тази година са заложени изключително много благоустроявания на междублокови пространства.