Русенската фирма „Дунав“ АД ще изгради 7-етажна жилищна сграда върху терена на ъгъла на ул. „Шести септември“ с „Неофит Бозвели“, след като спечели конкурса за учредяване право на строеж на цена от 544 641 лева без дължимите данъци и такси. Незастроеният терен от 479 кв.м е частна общинска собственост, но общината даде парцела срещу обезщетение. Собствеността, която ще получи от новопостроената жилищна сграда, ще е в размер на минимум 20% от разгърнатата застроена площ. По този начин общината ще увеличи броя на жилищата, които предоставя за настаняване на крайно нуждаещи се граждани. Конкретните жилища и търговски обекти, които ще придобие в собственост, ще се определят на етап работен проект.
Срокът за изграждането и въвеждането в експлоатация на 7-етажната жилищна сграда заедно с изградената инфраструктура, тротоари и огради е не повече от 1 година от издаването на разрешението за строеж.