Учениците, студентите и докторантите редовно обучение да пътуват с по-евтини абонаментни карти за градския транспорт, като цената за автобусните линии да е 20 лева, а за тролейбусните - 18 лв. Допълнителното намаление е в размер на 2 лв., а предложението е на кмета Пламен Стоилов и предстои да бъде обсъдено на сесията през март. Социалната придобивка ще намали до известна степен тежестта за родителите на пътуващите ученици. Целта е да се засили интересът към картите за пътуване в градския транспорт и да се създадат условия за увеличаване на ползването му. 
В момента общината плаща по 9,46 лв. на карта, а с готвената промяна сумата вече ще е 11,46 лв.
Справката за 2016 година показва, че общият брой издадени абонаментни карти с намаление е 10 968, като средномесечният брой продадени карти е 1100. С допълнителното намаление от 2 лв. се очаква леко увеличение на продажбите. Затова разчетът е извършен на база предполагаема средномесечна продажба на 2000 карти, като средствата са предвидени в общинския бюджет. Необходимата сума средномесечно е 4000 лева, а годишно - 48 000 лева. 
Друга съществена промяна, свързана с градския транспорт, са корекциите в разписанията на автобусните и тролейбусните линии. И трите превозвача са внесли искане за промяна на сегашните разписания и намаляне на броя курсове, като това не засяга пиковите периоди сутрин, обед и вечер. Поради изключително малкото пътници и дублиране на маршрута тролейбусна линия 25 от Централна гара до Захарния завод ще бъде спряна. Така дружество „ЕГГЕД“ ще обслужва 7 от общо 8 тролейбусни линии. 
А иначе интервалът на движение в пиковите моменти е запазен в рамките на 10-12 минути, а извън върховите периоди той е в порядъка на 20-40 мин. 
Вътрешноградската транспортна схема е приета през 2010 г., като частично е променяна през 2012 и 2013 по отношение на маршрути и разписания. Дългият период от 2013 до 2017 г. и съществените промени в търсенето и предлагането на транспортната услуга водят до необходимостта от корекции в разписанията. Основна причина за това е и тенденцията от последно време пътниците да намаляват заради използването на лични превозни средства до и от работа, както и на други алтернативни методи за придвижване, е посочено в мотивите. 
За сравнение през 2013 с обществения градски транспорт са превозени 4 842 000 пътници, докато през 2016 те са 4 304 000, което е с близо 500 000 по-малко. Не по-малко съществен е и фактът, че много от големите работодатели - „Керос“, „Витте Аутомотив“, „Монтюпе“, „Топ Мен“ и други, имат организиран специализиран транспорт за своите служители. Негативен ефект по отношение на вътрешноградските линии има и движението на междуселските линии в чертите на града, които обслужват и част от градските пътници по маршрута си. 
Намалените приходи от пътници, както и намаляването на субсидиите оказват съществено влияние върху финансовото състояние на превозвачите. С цел намаляване на негативния финансов ефект и трите превозвача са поискали промяна в сегашните разписания.