Основни движещи сили на пазара на земеделски земи в община Русе през 2016 г. бяха от една страна силно намаленото предлагане на качествени парцели, а от друга затвърждаващото се общо мнение на голяма част от местните арендатори, че цените на нивите вече са достигнали пределни стойности, след които покупката им става икономически неизгодна. Всичко това доведе до намаляване на броя сделки и относително запазване на средните ценови нива между 1100 и 1200 лв./дка. Това твърди в свой анализ за пазара на ниви в региона специализираната в търговия с агроимоти фирма „Русе ленд“. 
На стойности малко под средните през миналата година са реализирани продажби на земя в селата Хотанца и Долно Абланово - между 1000 и 1050 лв./дка. Рентите, които получиха в края на годината собствениците на земеделски имоти, варираха около 50 лв./дка. 
На другия полюс са ценовите нива в землищата на Мартен и Сандрово. Там офертите за покупка се движеха около 1300 лв./дка, като имаше и по-високи такива за големи и свободни парцели. В края на годината обаче се наблюдаваше известна резервираност у земеделските производители, което беше характерно и в останалите землища на общината, казват анализаторите. 
Традиционно силно и през миналата година е било търсенето на земя в с. Басарбово и кв. Средна кула, където обаче нивите са сред най-силно раздробените в региона. Повечето от тях са отдадени с дългосрочни договори за между 7 и 10 години на местните кооперации, които са договаряли с арендодателите си по-високи ренти. Доброто състояние на тези кооперации внася нотка оптимизъм у собствениците на ниви и продажби са извършвани само при крайна необходимост.
Около 1200 лв./дка са варирали цените на земята в Ново село и Николово, като там най-често купувачи са били различни инвеститори за сметка на местните арендатори. Малко по-евтино са се търгували парцелите в съседното землище Просена - около 1100 лв./дка. През миналата година се запазва традицията за най-голяма конкуренция в офертите „купува“ в селата Бъзън и Червена вода. И тук се наблюдава особено повишено търсене при определени по-плодородни ниви. 
Като цяло пазарът на земеделски земи в Русенска община остана силно ликвиден, макар и при леко намаление на обемите, казват от „Русе ленд“.