Русенската фирма „Пътинженеринг“ е класирана на първо място със 100 точки в обществената поръчка за благоустрояването на терена около блок „Янтра 1“ в квартал „Възраждане“. Това става ясно от протокола на комисията, която разгледа и оцени офертите на двама кандидати. Другият участник ДЗЗД „Ка груп“, което включва русенските „Ка графикс“ и „Джи ти ер груп“, е отстранен от участие, тъй като офертата не отговаря на условията и изискванията на закона и на общината, която е възложител.
Районът, който ще придобие нов облик, е заключеното пространство между улиците „Неофит Рилски“, „Митрополит Григорий“, „Марин Дринов“ и „Студентска“. Там паркоместата са недостатъчно и живеещите в съседните блокове спират колите си върху трошенокаменна настилка. Затова е предвидено изграждането на места за паркиране на леки автомобили, обслужващи алеи и ново озеленяване. На тротоарите ще бъдат поставени нови плочки, кварталът ще бъде озеленен, а съществуващите дървета ще бъдат запазени. За благоустрояването на района са заделени близо 280 000 лева.
Срокът за изпълнение на строителните дейности е 50 календарни дни след сключването на договора между кмета Пламен Стоилов и управителя на „Пътинженеринг“.