Русенският районен съд върна на работа неправомерно съкратен работник в петролна компания и осъди работодателя да плати на Е.В. обезщетение от 6711 лева за времето, през което е останал без работа.
Уволненият работел по трудов договор. Оценките, които получавал от работодателя си, били много добри, а в атестационната му карта било отбелязано, че подготовката и професионалните му умения „надхвърлят очакванията“. Въпреки това в началото на април 2016 година му била връчена заповед за освобождаване поради съкращаване на щата. В действителност обаче съкращение нямало, тъй като веднага след освобождаването на Е.В на негово място бил назначен нов служител.
От петролната компания обяснили пред съда, че са решили да съкратят именно тази длъжност, за да оптимизират работата си. А новият работник бил назначен на по-ниска длъжност. Така или иначе броят на работниците в компанията не е намалял след уволнението на Е.В., който междувременно се регистрирал в Бюрото по труда.
Цели шест месеца съвестният работник останал без работа и заплата. Сега петролната компания ще трябва да го възстанови и да му изплати шест работни заплати в размер на 6711 лева.
Решението може да бъде обжалвано.