Съобщения за доброволно плащане в 7-дневен срок са изпратени до 1222 задължени лица от Североизточна България с невнесен в срок данък за общо 5 878 459 лв., съобщиха от НАП-Русе. Толкова са длъжниците с неплатен ДДС и други данъци от края на 2016 г. на територията на дирекция на НАП Варна, в чиято структура са и публичните изпълнители от Русе. Те вече са в процедура по събиране с изпълнително дело. Колко от длъжниците са от нашата област НАП-Русе не съобщава.
Данъчните препоръчват всяка фирма или физическо лице периодично да проверява онлайн за задължения, дължими към НАП и предадени от други институции, както и за образувано изпълнително дело. Това става с безплатния персонален идентификационен код (ПИК) и с електронен подпис (КЕП) в Портала за е-услуги на НАП. 
От НАП съветват своите клиенти до 7 дни да погасят задълженията си, както и да осъществят незабавен контакт с публичен изпълнител, ако вече е образувано дело. Това е необходимо, тъй като плащанията по делото  трябва да се направят по друга банкова сметка на НАП. В случай на финансови затруднения длъжникът може да предостави обезпечения и да обсъди с публичния изпълнител възможност за краткосрочно погасяване на дълга на части. 
Предмет на принудителното изпълнение е цялото имущество и доходи на длъжника. Налагането на запор на банковите сметки, на работната заплата, автомобилите и недвижимите имоти на гражданите и фирмите, описа и продажбата на имуществото са крайни мерки, които могат да се избегнат. Съветваме клиентите на НАП с просрочия да заплатят своевременно задълженията си, а в случай на финансови затруднения да се свържат веднага с НАП. Това ще им спести неприятности в бъдеще, коментира директорът на „Събиране“ в НАП Боряна Жилова.