1 936 776 лева ще глътнат ремонтните дейности по участъци от уличната мрежа в община Бяла до края на 2019 г. Това става ясно от обявената поръчка за избор на изпълнител, която се финансира със средства от републиканския и общинския бюджет. Конкретните дейности по преасфалтирането и запълването на дупки по улиците на територията на община Бяла ще бъдат заявявани от общинската администрация при възникнала необходимост съгласно индикативен списък на уличната мрежа. Договорът, който ще бъде сключен по обществената поръчка, е със срок от датата на подписването му до края на 2019 или до изчерпване на заделените средства. Кандидатите могат да подават оферти до 30 януари, а на следващия ден комисия ще ги отвори и разгледа.