Пет сигнала за неприятни миризми са подадени в Екоинспекцията само през последните два дни на януари от живеещите в центъра на Русе и около Стоматологията, съобщиха от РИОСВ.
Източникът на замърсяването на въздуха не е промишлен, сочи заключението на експертите след извършените проверки, на някои от които са присъствали и подалите сигнали граждни.
Оказало се, че неприятните миризми идват от запалени контейнери за битови отпадъци по улиците „Николаевска“, „Стефан Стамболов“ и „Черноризец Храбър“. Причината за горящите боклуци в контейнерите най-вероятно е в изхвърлена незагасена жар от печки на твърдо гориво. С проблема вече е запознат кметът Пламен Стоилов.