Ако има сфера, в която държавата наистина ревностно и с много старание да изпълнява ангажиментите си, това е събирането на данъци. Това потвърди за пореден път вчерашният отчет на русенския офис на приходната агенция за свършеното през 2016 г. Всеки от 253-те служители в него може да се похвали с личен принос от 1 милион лева за бюджета. Така събраните през миналата година пари достигат рекордните 253 млн. лева, с 13,4 млн. лева повече, отколкото през 2015 г. - факт, който вероятно радва финансовия министър, но не и данъкоплатците, от чиито джобове тези левове излизат.
Нарастващите приходи от данъци и осигуровки политиците от всички цветове (най-вече тия, които са наред да ги харчат) обикновено обясняват с нарасналите доходи на населението вследствие „ускорения“ (за опозицията „недостатъчно ускорения“) растеж на икономиката. Това до някаква степен е вярно, включително и за нашата област - като цяло фирмите от Русенско увеличават оборотите и печалбите си в последните години, макар голяма част от по-малките да изпитват значителни трудности. Увеличава се и броят на стопанските субекти. Доходите ни обаче съвсем не нарастват с темповете на събраните от НАП-Русе приходи.
От 2010 г., откогато русенският офис е под шапката на Териториална дирекция-Варна, събраните от него данъци и осигуровки нарастват от 160 на 253 млн. лева. За 6 години - с близо 60%. За същото време средната заплата според статистиката се е покачила от 568 на 795 лева или с 40%. А според мнозина тази статистика е доста изкривена, тъй като дава много голяма тежест на най-големите предприятия, които дават и най-големите възнаграждения. 
Трябва да се отчете и че за тези 6 години населението на област Русе е намаляло - с цели 8,5%. През 2010 г. сме били 246 хил. човека, сега сме 225 хил. И докато преди 6 години вноската в бюджета средно на човек е била 650 лева, сега е 1124 лв. или със 73% повече. 
А тези 253 млн. лева съвсем не са всичките, тъй като в НАП-Русе не се отчитат 30-те най-големи фирми. 24 средни и 6 големи данъкоплатци се администрират от съответните дирекции в София. Така че събраните от областта суми фактически са доста по-големи.
За увеличението на събраните от НАП-Русе данъци и осигуровки голяма роля имат чисто административни причини - постоянното увеличаване на минималната работна заплата и осигурителните прагове, които също изпреварват ръст на средните доходи. От 2010 до 2016 г. минималната заплата е нараснала от 240 на 420 лева или със 75%. Осигурителните прагове и съответно осигуровките се качват всяка година и вече има случаи, когато работници се осигуряват за по-голяма заплата, отколкото реално получават. И този процес ще продължи и тази година - вече имаме минимална работна заплата от 460 лева, а осигурителната вноска за пенсия е увеличена с 1% до 18,8%. От 2018 г. - с още 1%. Така че очакваме още по-големи постижения от данъчните догодина.