През януари 2017 г. общият показател на бизнес климата в България се покачва с 0,8 пункта в сравнение с декември 2016 г., показват данни на Националния статистически институт (НСИ). Причината е подобрение на конюнктурата в промишлеността и сектора на услугите.
Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ нараства с 0.9 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на оптимистичните очаквания на предприемачите за бизнес състоянието на предприятията им през следващите шест месеца. Основният фактор, ограничаващ развитието на бизнеса, продължава да бъде несигурната икономическа среда, следван от недостига на работна сила, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното им въздействие, отчитат от НСИ. 
 През януари съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се увеличава с 3.5 пункта. По отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги мненията им са също оптимистични. През последния месец се регистрира нарастване на неблагоприятното въздействие на фактора „конкуренция в бранша“, който измества на второ място затрудненията, свързани с несигурната икономическа среда. Преобладаващите очаквания на мениджърите относно продажните цени са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.