От набраните чрез облигационен заем 4 млн. лева, „Топлофикация Русе“ е използвала 3 403 900 лева за закупуване на въглища. Това става ясно от отчета на дружеството до облигационерите за начина по който са изразходвани средствата през миналата година. За плащане на задължения към доставчици са отишли 563 500 лева, а за преструктуриране на горивната база за съвместно изгаряне на въглища и до 20% биомаса - 32 600 лева.
През ноември 2015 г. „Топлофикация Русе“ пусна за търговия на БФБ-София 4000 броя лихвоносни облигации на обща стойност 4 млн. лева. Годишният лихвен процент по емисията е 6.00%, което я прави много привлекателна за инвеститорите. Падежът е на 27.02.2019 г., а плащанията - шестмесечни. Досега са извършени пет от тях по около 120 хил. лева. Следващото трябва да бъде извършено в края на февруари.